Trauercafé - Gespréichskrees iwwer Liewen an Trauer

Événement
Veranstaltung
Veranstaltung
Event

An dësen Zäite sollt een net eleng bleiwen, scho guer net, wann een et schwéier huet. Dofir geet den Trauercafé net a Quarantän, mee heescht jiddwereen, deen entweeder selwer an Trauer ass oder Frënn a Bekannten huet, déi e grousse Verloscht erlieft hunn, wëllkomm fire laberen Austausch iwwert d'Liewen am Trauer.

Weider Terminer sinn den 11/02, 13/03/21 jeweils  14:00 - 16:00 Auer.

Umeldung bis:
12/1/2021
Moderatrice :
Laure SIMON, bei Omega 90 ausgebildten Trauerbegleederin.
Participatioun:
gratis. En Don ass wëllkomm!
Plaz:

ErwuesseBildung

Partner(s)
Course Number
Date Time
Price
 0,00 €
Course Number
Date Time
Price
 0,00 €
Course Number
Date Time
Price
 0,00 €