Aarbechtsgruppen an der EwB

|

September 2022

No items found.

D’ErwuesseBildung ass schonn ëmmer ee Veräin gewiescht, dee vill mat Benevollen an deenen hirer Passioun gelieft a gewierkt huet. Mir hunn eng sëllegen Aarbechtsgruppen, déi ganz individuell funktionéieren an eege Projeten ëmsetzen.

·      AG Bichergrupp

E Grapp voll Mataarbechter/innen, déi näischt léiwermaache, wéi sech mat gudder Kannerliteratur ze beschäftegen. Mee virun allemsinn si drun interesséiert , dass dës Léift fir d‘Liesen bei eise Kanner weiderlieft. Dofir organiséiere mir reegelméisseg flott Aktivitéiten ronderëm d‘Liesen a wielen interessant a liesenswäert Kannerbicher aus.

·      AG Oppe Kierchen

De Grupp beschäftegt sech domat dem Grand Public d'Kierche méi no ze bréngen. Et sinn elauter Leit mat ënnerschiddlechem Hannergrond dobäi, sief et aus dem Denkmalschutz, der Theologie, der Kommunikatiounsbranche, dem Tourismus an de Paren. Mir begleeden d‘Koordinatiounvum „Weekend“ a vum „Reseau vun den oppene Kierchen“, d‘Formatioun fir Kiercheguiden a kulturell Evenementer a Kierchen.

·      AG Naturverbonnenheet an Nohaltegkeet

 Ob d’Thema Wanderen, Wëllplanzen oder Zero-Waste, Energieeffizienz, natiirlecht Bauen a Solartechnik, oder och de Repair-Café an Upcycling-Atelieren – an dësem Aarbechtsgrupp sëtze Leit ëm den Dësch, déi sech motivéiert fir Projeten zum Thema Naturverbonnenheet an Nohaltegkeet engagéieren.

·     GAG (Gesellschaftspoliteschen AarbechtsGrupp)

Eis Theme si breetgefächert an hu meescht e labbere Bezuch zur Aktualitéit. Dat geet vu Froen iwwert sozial Gerechtegkeet, Demokratie an Nohaltegkeet bis zu Diskussiounen iwwert Kierch a Glawen an eiser Zäit. Wärend fréier aus dem GAG senge Versammlunge Publikatiounen oder Impulser fir de Programm vun der EwB entstane sinn, bleift et haut meeschtens beim Austausch am klenge Grupp, deen eis erlaabt déi eege Meenung ze schäerfen oder a Fro ze stellen.

·      AG Atelier Spirituel

Eemol de Mount gesi mir eis an engem Krees vun aktuell 10 bis 20 Leit fir iwwert en Text oder soss en Impuls ze diskutéieren, deen ee vun eis am viraus proposéiert huet. Dat kann e Bibelpassage sinn, en Text aus engem Buch oder en aktuelle Sujet, deen am wäitste Sënn mat Spiritualitéit a Glawen ze dinn huet. Am Mëttelpunkt vun eise Gespréicher steet dobäi ëmmer de Bezuch zum eegene Liewen. No der Diskussioun deele mer d’Brout an de Wäin – net a ritueller Form, mee ganz konkret mat deem wat mer matbruecht hunn.

·      Company X Project

 „The Company X Project” ass een dynameschen externen Aarbechtsgrupp, dee sech zum Ziel gesat huet eng international a participativ Plattform opzesetze fir d’Zivilgesellschaft allgemeng besser ze integréieren a matschwätzen ze loosse wat zukünfteg Regelen a Standarde ronderëm d’Thema gesellschaftlech Entwécklung a Strukturen ugeet. „The Company X Project” ass breet gefächert an et ass firjiddereen eppes dobäi, dee sech hei wëllt abréngen, och fir Kanner a Senioren.

 

Wann och Dir Loscht hutt, zesumme mat anere motivéierte Leit eppes unzestëften oder méi Informatiounen iwwert eis Aarbechtsgruppen ze kréien, dann zéckt net Iech ze mellen: info@ewb.lu 

Fir datt mir eis Aarbecht weiderféieren, flott Aktivitéiten entwéckelen an dëse Bulletin drécke kënne, biede mir Iech ëm Ënnerstëtzung.

Mir bedanken eis fir Ären Don – Nous vous remercions pour votre soutien – Danke für Ihre Unterstützung

IBAN : LU36 1111 0646 2119 0000

BIC : CCPLLULL

L’ErwuesseBildung asbl est reconnue d’utilité publique. Vos dons sont déductibles des impôts dans le cadre défini par la loi. Pour votre don, vous recevrez une attestation fiscale.