Am Kader vun "ESCH-SUR-ALZETTE / EUROPEEN CAPITAL OF CULTURE ENSEMBLE" – "ESCH 2022"

Aktivitéiten an e Bicherdësch zu den Themen „Weltreliounen“ an „Den hellegen Zinniklos“

|

September 2021

No items found.

Am Kader vun ESCH-SUR-ALZETTE/ EUROPEEN CAPITAL OF CULTURE / ENSEMBLE – ESCH 2022

D'’ErwuesseBildung bitt verschidden Aktivitéiten an e Bicherdësch zu den Themen „Weltreliounen“ an „Den hellegen Zinniklos“ un:

26/11/2022

·      Mir entdecken déi 5 Weltreliounen – e Workshop fir Kanner < https://www.ewb.lu/event/mir-entdecken-dei-5-weltreliounen >

·      Wir und die anderen - e Gespréichskrees mat Pädagogen, Elteren a Vertrieder vu Reliounen

27/11/2022

·      De Kleeschen kënnt bei eis! An an anere Länner? – e Workshop fir Kanner < https://www.ewb.lu/event/de-kleeschen-kennt-bei-eis-an-an-anere-lanner >

·      Eng Geschicht vum Kleeschen – eng Liesung mat Bastelaktivitéit fir Kanner < https://www.ewb.lu/event/eng-geschicht-vum-kleeschen-3

·      Formatioun fir Kleesercher – fir Erzéier*innen, Léierpersonal, Elteren …

All Detailler fannt Dir op eiser Homepage ënnert „Events“!