Kleeserchersquiz an der Kathedral

|

December 2022

No items found.

E puer Deeg viru Kleeserchersdag huet et gewibbelt an der Kathedral. Eng ganz Wull vu Kanner hu sech op d'Spure vum Hellege Mann gemaach. Si hu seng Statue virum Portal méi genee gekuckt, hu säi Bild an der Fënster gesicht, geroden wat en am Grapp huet, seng Kleeder ënnert d'Lupp geholl, him ee Liddche gesongen an allerhand Froe beäntwert. Zum Schluss kruten se an der ErwuesseBildung nach e puer Geschichten iwwer säi Liewe verzielt a goufe mat Goldstécker an decken Nëss belount. D'Kathedralsguiden konnten hinne vill weisen a verzielen.