Mot du directeur

|

August 2020

No items found.

All Rees fänkt mat engem éischte Schrëtt un. Mäin éischte Schrëtt bei der EwB als neien Direkter hunn ech den 1. Juni dëst Joer gemaach, e Joer, wat mer esou bal net wäerte vergiessen. An dëser Krisenzäit ass eis Resilienz gefuerdert, an dee Schmäerz, dee mer all ëmpfannen, fuerdert eis op, fir déif an eis no Kraaft ze sichen, fir eis Zukunft ze meeschteren. D'EwB blouf och net vun der Pandemie verschount an eis prekär finanziell Situatioun beweist et. Ech sinn awer sécher, op iech zielen ze kënnen, fir datt mer mat ärer Ënnerstëtzung eng brillant Zukunft kënnen opbauen, déi dës wonnerbar Organisation verdéngt. Mat deem virun Aen, huet d'Ekipp vun der EwB en interessante Programm op d'Bee gestallt, dee mir iech hei an engem neie Format presentéieren. Ech sinn houfreg, an de Fousstapfe vu menge Virgänger, dem Renato, dem Wolfgang, dem Théo an dem Jang, ze goen an der Hoffnung, datt dës gemeinsam Rees wäert grandios, interessant an entdeckungsräich ginn.

José DA COSTA, Direkter vun der ErwuesseBildung