No gutt 12 Joer ...

Frank Leurs

|

May 2020

No items found.

© Frank Leurs

No gutt 12 Joer bei der ErwuesseBildung hunn ech decidéiert, d’Schëff Enn Mee ze verloossen, fir aner Weeër ze goen. Am Joer 2007, wéi ech ugefaangen hunn, war déi Zäit, wou aus dem „Info-Video-Center“ d’ErwuesseBildung ginn ass. Mir hu vill nei Pisten ausprobéiert, aus deenen en neit Konzept fir d’Zukunft vun der ErwuesseBildung ginn ass. Leider ass de Start an déi nächst Ära duerch d’Coronakris gebremst ginn. Awer et geet weider. Déi Mataarbechterinnen a Mataarbechter a Volontairen, déi sech trotz COVID-19 fir d’ErwuesseBildung agesat hunn, hu gutt geschafft, fir de Projet weiderzeféieren a gläichzäiteg wärend der Oktav eng Aart virtuellt Medien- a Bicherzelt iwwer den Internet ze realiséieren. Ech war déi Zäit méi séier ewéi eigentlech geplangt mat de Kanner doheem. Do bleiwen ech och nach, bis d’Kanner mech net méi esou vill brauchen. Ech wäert weiderhin nach heiansdo menge léiwe Kolleeginnen a Kolleegen eng Hand upaken, wann ech gebraucht ginn.

Frank Leurs, Mediepedagog bei der ErwuesseBildung